Bezodrazové (bezdozvukové) komory


FAIST
Získali jsme zastoupení FAIST a nabízíme nové akustické prvky pro bezodrazové komory ...více informací »

b

Bezdozvuková komora v Brně
Bezdozvuková komora v Brně ...podívejte se »

ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory


česky english deutsch

Bezodrazová (bezdozvuková) komora

Problematika testování, měření a ověřování vlastností širokého spektra vlastností u produktů technické praxe, se pro všechny seriózní výrobce stává každodenní nutností. Zejména v posledních letech však lze vypozorovat i prudce vzrůstající zájem o provádění hlukových zkoušek.

pohled do polobezodrazové místnosti s osazeným akustickým obkladem

Obecně lze říci, že na všudypřítomný hluk již dávno není nahlíženo jako na nutné zlo, které je negativním projevem činnosti technického zařízení, ale jako na jakousi obecnou emisní složku, se kterou je třeba, stejně jako s ostatními, bojovat. Snad právě z tohoto důvodu jsou každoročně výrobci osobních automobilů, kolejových vozidel, bílého zboží, elektroniky atd. nuceni investovat značné prostředky do vývoje v oblasti snižováni hluku.

Zcela v souladu s tímto trendem zaznamenala firma TALPA - RPF, s.r.o., stoupající zájem o dodávky speciálních akustických laboratoří, v nichž se hluková měření provádí. Výrobou takovýchto zařízení pro měření v nejvyšší třídě přesnosti se TALPA - RPF, s.r.o. zabývá již téměř 20 let.

Realizace bezodrazové komory

pohled do polobezodrazové místnosti s osazeným akustickým obkladem

Zhotovení akustické laboratoře (bezodrazové, či polobezodrazové místnosti), představuje akustickou úpravu stavebně vhodné místnosti s potřebným vnitřním objemem. Akustická úprava je provedena osazením stěn, stropu a podlahy místnosti speciálními klíny z akusticky pohltivého materiálu. Pohled do polobezodrazové místnosti s osazeným akustickým obkladem je vidět na obrázcích. Zřízení pracoviště tohoto typu je garancí nejvyšší třídy přesnosti měření.Jsme šetrní k přírodě a naše technologie neškodí okolí.

Jsme zárukou vysoké kvality služeb, což dokazují certifikace ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000.

Bezodrazové komory jsme schopni realizovat prakticky ve všech koutech světa.