Bezodrazové (bezdozvukové) komory


FAIST
Získali jsme zastoupení FAIST a nabízíme nové akustické prvky pro bezodrazové komory ...více informací »

b

Bezdozvuková komora v Liberci
Bezdozvuková komora v Liberci ...podívejte se »

ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory ukázka bezodrazové komory


česky english deutsch

Technická data - bezodrazové (bezdozvukové) komory

Plnohodnotné zvládnutí úlohy spojené s měřením hluku technického zařízení ve své podstatě představuje vhodnou kombinaci tří základních komponent.

detail klínů bezodrazové komory

Prvním ze tří potřebných atributů, kterému je často, a mnohdy mylně, přikládán ten největší význam je měřicí přístroj, resp. měřicí technika, s níž je vlastní měření prováděno. Sebelepší měřicí technika by však byla zbytečná bez zkušeného měřicího technika, který tvoří druhý článek ve výčtu prvků úspěšného měření.

Tím posledním, často opomíjeným článkem, je měřicí prostředí, v němž je měření prováděno. Společnost TALPA - RPF se již několik let, ve spolupráci s VŠB TU Ostrava, zabývá komplexní realizací unikátních akustických laboratoří, tzv. Bezodrazových a Plobezodrazových místností pro akustická měření. Jedná se o špičková akustická pracoviště, která jsou v plném souladu s ISO3754 a umožňují certifikovatelná měření v nejvyšší třídě přesnosti.

Význam realizace bezodrazové místnosti

detail klínů bezodrazové komory

Tím prvním je ochrana měřeného objektu před vnějším hlukem, tzv. hlukem pozadí, který má pro obrovské spektrum měřených vzorků zásadní význam, a to zejména tam kde se požaduje měření na vzorcích, které jsou poměrně tiché (elektrospotřebiče, výpočetní technika, atd.). Akustické prostředí bezodrazové místnosti, dodávané společností TALPA-RPF, při splnění standardních podmínek, nabízí úroveň hladiny hluku pozadí LpB nižší než 15dB(A), což je pro převážnou většinu aplikací více než dostatečné. Při zvláštních požadavcích na extrémně nízký hluk pozadí je možné tuto hladinu technologickými opatřeními ještě snížit.

detail klínu bezodrazové komory

Druhá přednost bezodrazové či polobezodrazové místnosti spočívá ve volném akustickém poli (akustické pole bez odrazů), které tato místnost nabízí. Akustické pole generované měřeným zdrojem hluku, který je situován ve středu místnosti, se šíří prostorem místnosti až k absorpčnímu obkladu, kde je účinně pohlceno. Vlastní měření tak probíhá ve volném akustickém poli a není ovlivněno odraženým akustickým signálem. Akustický obklad, zaručující disipaci akustické energie, je proveden ověřenou technologií absorpčních klínů vyrobených z porézních, zvláště pohltivých materiálů. Povrchová úprava klínů je provedena s ohledem na maximální odolnost, životnost a precizní pohledový dojem. Hloubka akustického obkladu je volena v souladu se základními fyzikálními principy ve vazbě na vlnovou délku nejnižšího sledovaného kmitočtu a zpravidla nabývá rozměru 0,4m - 1,1m. Při požadavku na měření extrémně nízkých kmitočtů je možně vyrobit i delší absorpční klíny. S ohledem na mnohaleté zkušenosti společností TALPA-RPF je možno konstatovat, že nabízí špičkové nekompromisní řešení místnosti pro akustické účely, které jsou v plném souladu s platnou legislativou a nabízí podmínky pro měření v nejvyšší třídě přesnosti.

Certifikace

Značka TALPA-RPF je zárukou vysoké kvality služeb výroby a návrhů bezodrazových komor. Společnost je certifikována dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001SA 8000.

náhled certifikátu náhled certifikátu náhled certifikátu náhled certifikátu náhled certifikátu

Kliknutím na náhled certifikátu si jej můžete stáhnout ve formátu PDF (Adobe Reader).Jsme šetrní k přírodě a naše technologie neškodí okolí.

Jsme zárukou vysoké kvality služeb, což dokazují certifikace ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000.

Bezodrazové komory jsme schopni realizovat prakticky ve všech koutech světa.